ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564


27/11/2021 สุรเชษฐ กองชีพ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ออกไปในปีพ.ศ.2564 ซึ่งสามารถเห็นได้จากจำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาน้อยกว่า 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2563 ประมาณ 34%

แต่ในปีพ.ศ.2564 ผู้ประกอบการมีการเปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 3 มากขึ้นแบบชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี เพราะผู้ประกอบการเริ่มคลายความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังวิตกกังวลในเรื่องของกำลังซื้อของคนไทย ดังนั้น โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปีพ.ศ.2564  จึงเป็นโครงการที่มีราคาไม่แพงในสัดส่วนที่มากกว่าโครงการราคาแพงแบบชัดเจน และแทบไม่มีโครงการที่อยู่ในพื้นที่เมืองชั้นในเลย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19

อุปทาน

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครรายไตรมาส ณ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564 มีทั้งหมดประมาณ 4,940 ยูนิตเพิ่มขึ้นจากจากไตรมาสที่ 2 กว่าเท่าตัว แต่ยังน้อยกว่าจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ.2563 ประมาณ 42% จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2564 ทั้ง 3 ไตรมาสมีจำนวนรวมกันประมาณ 9,450 ยูนิต ซึ่งเป็นจำนวนรวมของคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสของกรุงเทพมหานครที่น้อยที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะชะลอหรือเลื่อนการเปิดขายโครงการใหม่จากช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีพ.ศ.2564 มาเปิดขายในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากเริ่มคลายความกังวลในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงการล็อกดาวน์ที่เริ่มผ่อนคลายลงบ้างในไตรมาสที่ 3 และค่อนข้างชัดเจนว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ผู้ประกอบการที่เปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 3 จึงเลือกที่จะเปิดขายโครงการใหม่ในเดือนกันยายนมากกว่าเดือนอื่นๆ เพื่อให้มีกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 4 

อุปสงค์

อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2564

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2564 ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ประกอบการเลือกที่จะเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร หรือไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อยูนิต เพราะคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้มีกลุ่มผู้ซื้อมากที่สุด และชัดเจนที่สุดในตลาดคอนโดมิเนียมของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจริงๆ แล้วผู้ประกอบการต้องการเปิดขายโครงการราคาแพงในสัดส่วนที่มากกว่าโครงการราคาไม่แพง เพราะรายได้จากโครงการราคาแพงนั้นมากกว่า

โครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการเปิดขายในเดือนกันยายนโดยเฉพาะโครงการที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร จึงมีผลให้อัตราการขายของคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้ไม่สูงมาก อีกทั้งตัวเลือกในตลาดมีค่อนข้างเยอะ ทั้งโครงการที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ และโครงการที่เปิดขายก่อนหน้านี้ ซึ่งมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการที่มากกว่าโครงการเปิดขายใหม่ ผู้ซื้อจึงมีทางเลือกที่มากกว่าจึงอาจจะให้ความสนใจโครงการใหม่ไม่มาก แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายปิดการขายหรือมีอัตราการขายโครงการเปิดขายใหม่ที่สูงมาก เพราะโปรโมชั่นพิเศษ รวมไปถึงราคาขายและส่วนลดพิเศษเมื่อเปิดขายแบบออนไลน์  

ราคาขาย

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครรายไตรมาสและราคาขายเฉลี่ย

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

คอนโดมิเนียมที่เปิดขายในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เป็นคอนโดมิเนียมในช่วงราคาไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตรมากถึงประมาณ 85% แต่ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 เพราะมีโครงการเปิดขายใหม่ที่มีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตร ผู้ประกอบการเลือกเปิดขายโครงการราคาไม่แพงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของกำลังซื้อที่อยู่ในภาวะถดถอยแบบชัดเจน และการที่ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลดลงในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีพ.ศ.2563 ก็เป็นการแสดงออกชัดเจนว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจโครงการคอนโดมิเนียมลดลงแต่ไปเพิ่มสัดส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2564 มีสัดส่วนของโครงการที่มีราคาขายต่ำกว่า 70,000 บาทต่อตารางเมตรมากถึง 39% และอีก 46% เป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคา 70,001 – 100,000 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้น คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2564 มีราคาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทต่อตารางเมตรมากถึง 85% มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีสัดส่วนที่ประมาณ 78% ผู้ประกอบการบางรายเพิ่มสัดส่วนโครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงมากขึ้นแบบชัดเจน และมีบางรายที่เปิดขายโครงการในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอก และในจังหวัดปริมณฑล

สรุปภาพรวมตลาดและแนวโน้มในอนาคต

ตลาดคอนโดมิเนียมยังอยู่ในช่วงชะลอตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ตลาดคอนโดมิเนียมจะยังไม่ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ.2564

ความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย และของโลกอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ชาวต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาเป็นกลุ่มผู้ซื้อในตลาดคอนโดมิเนียมในปีพ.ศ.2564 – 2565 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสนใจกับกำลังซื้อคนไทยมากขึ้น

ผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องเปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาเพื่อจะได้มีกิจกรรมต่อเนื่องถึงสิ้นปี

โครงการบ้านจัดสรรอาจจะเป็นเพียงการสร้างรายได้ทดแทนส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถทดแทนรายได้ที่หายไปจากการลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมได้


แชร์บทความ
Tags

คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเปิดขายไตรมาส3/2563ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้สุรเชษฐ กองชีพ


add line phoenix