ฟีนิกซ์

เราคือ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการเติมเต็มศักยภาพให้กับธุรกิจและ
อสังหาริมทรัพย์ของคุณ ด้วยการส่งมอบการบริการที่น่าเชื่อถือ
ให้กับลูกค้าทุกราย

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ

พันธกิจ

การส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงลึก และคำปรึกษาด้านต่างๆด้วยความโปร่งใส และเพื่อการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกราย พันธกิจที่ท้าทายของ ฟีนิกซ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี ภายในองค์กรด้วยการทำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ และการต่อยอดสู่การเป็น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อไป

บริการของเรา

ศึกษาตลาด และความเป็นไปได้โครงการ

เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน หรือทรัพย์สินของคุณ กับการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆกับเรา กับบริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ด้านการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย การศึกษาความเป็นไปได้ของศักยภาพที่ดินต่างๆในไทย

สนใจในบริการ

การวิจัยและให้คำปรึกษา

การจัดทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษาต่างๆ อาทิ ตลาดที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์โฮม) ตลาดธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาคารสำนักงาน ที่ดินเพื่อการลงทุน

ติดต่อเรา

ธุรกิจนายหน้า

บริการตัวแทน ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อาทิ ที่อยู่อาศัย ที่ดิน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม / โกดังเก็บสินค้า โรงแรม

ติดต่อเรา

การร่วมลงทุน การควบกิจการ และการระดมทุน

การรวมบริษัทหรือสินทรัพย์ ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน ประเภทต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การทำคำเสนอซื้อการซื้อสินทรัพย์ และการบริหารจัดการ รวมถึงการระดมทุนให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ

ติดต่อเรา

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดทำคอร์สฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ อาทิ หลักสูตรด้านการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ หลักสูตรด้านการประเมินที่ดิน หลักสูตรด้านการตลาด และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่

ติดต่อเรา

ทีมงานของเรา

บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานที่มีประสบการณ์
เพื่อส่งมอบงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ให้กับธุรกิจของคุณ

ดร.ปฏิมา จีระแพทย์

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท
พสุพัฒน์ และบริษัทในเครือ รวมถึง
คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์

ที่ปรึกษา

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม และเจ้าของสถานศึกษาอีก
หลายแห่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออยู่อาศัยและการพาณิชย์
รวมถึงธุรกิจด้านการศึกษา

ศิวะพร ชมสุวรรณ

ที่ปรึกษา

อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมธา อังวัฒนพานิช

ที่ปรึกษา

ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อดีตผู้บริหารระดับสูง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในการสรรหาที่ดินและการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงมาแล้วกว่า 100 โครงการ

add line phoenix