ให้เราศึกษาภาพรวมตลาดอสังหาฯ ให้คุณ?

บริการศึกษาภาพรวมตลาดและความเป็นไปได้ในการทำโครงการต่างๆ อาทิ คอนโดฯ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ โรงแรม และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ภาพรวม
ศักยภาพของพื้นที่ อุปสงค์ อุปทาน กลุ่มผู้ใช้บริการ คู่แข่ง ปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT และอื่นๆ

ตัวอย่างรายงาน
  • ขอบเขตพื้นที่ที่ทำการศึกษา (กำหนดขอบเขตในการศึกษาโดยดูจากลักษณะและศักยภาพของพื้นที่ รวมไปถึงรูปแบบโครงการที่จะศึกษา)
  • ศักยภาพของพื้นที่ (ศึกษาเรื่องกฎหมายและข้อจำกัดต่างๆ รวมไปถึงการเข้าถึงพื้นที่และศักยภาพในด้านอื่นๆ ของพื้นที่)
  • ภาพรวมตลาดในพื้นที่ อาทิ รูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง ของโครงการอื่นๆในพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้บริการ
  • รูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งและศักยภาพของที่ดิน รวมไปถึงศักยภาพในด้านต่างๆ และรายละเอียดที่เหมาะสมของที่ดินที่ทำการศึกษา
  • ปัจจัยบวกอื่นๆ ที่มีผลต่อโครงการและที่ดินที่ทำการศึกษา
  • รูปแบบของโครงการอสังหาฯที่ทำการศึกษา ราคาขายหรือค่าเช่า และขนาดที่แนะนำ
  • บทสรุปการศึกษาภาพรวมตลาด

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินของคุณ
เพียงกรอกรายละเอียดด้านล่าง

add line phoenix