ซื้อ-ขายอสังหาฯให้คุ้มค่าต้องใส่ใจราคาประเมิน


04/01/2021 วรรณา หาญนอก

ซื้อ-ขายอสังหาฯให้คุ้มค่าต้องใส่ใจราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินกว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งหลัง ที่ดินหนึ่งแห่ง หรือคอนโดมิเนียมสักหนึ่งห้องได้นั้น “การพิจารณาราคาให้ดี” ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพื่อให้เราได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่แพงจนเกินไป และในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเจ้าของบ้าน คอนโด หรือที่ดินอยู่แล้ว หากต้องการขายอสังหาฯ ที่มีอยู่ในมือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ก็จำเป็นต้องตั้งราคาขายให้เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้เอง “ราคาประเมิน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใครก็ตามที่อยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ควรทำความรู้จักเอาไว้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

ราคาประเมินคืออะไร?

ราคาประเมิน คือ การกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามทำเลที่ตั้งหรือตามพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญมากขึ้น

โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแลกำหนด “ราคากลาง” ซึ่งจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับกับราคาตลาดมากที่สุด ทั้งนี้ ราคาประเมินในวงการอสังหาริมทรัพย์ มีหลายประเภท ได้แก่ ราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินอาคารชุด ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

ราคาประเมิน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการซื้ออสังหาฯ ราคาประเมินจะช่วยทำให้ทราบว่า “ราคาอสังหาฯ ที่ตั้งขาย” นั้น เหมาะสมมากน้อยแค่ไหน โดยหากแพงเกินไป ก็พิจารณาต่อรอง หรือเปลี่ยนไปเลือกซื้ออสังหาฯ ที่มีราคาเหมาะสมใกล้เคียงกับราคาประเมินได้

ในขณะเดียวกัน หากราคาขายต่ำกว่าราคาประเมิน ก็จะทำให้การซื้อมีความคุ้มค่า ได้บ้านที่ราคาถูกกว่าปกติ ทั้งนี้ ในแง่ของการลงทุน ราคาประเมินยังช่วยทำให้เราคาดคะเนได้ว่า “อสังหาฯ บริเวณใดมีโอกาสทำกำไรในอนาคตได้มากขึ้น” เพราะหากวันนี้ราคาประเมินสูง ก็แสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไป ราคาที่ดิน บ้าน หรืออสังหาฯ นั้นจะขยับสูงมากขึ้นไปอีก

การซื้อไว้แต่เนิ่นๆ จะทำให้เราทำกำไรได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาขายในอนาคต แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย นอกจากนั้นแล้ว ราคาประเมินยังใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจ และอากรแสตมป์ในการซื้อขายอสังหาฯ ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง รวมถึงทำให้เราทราบราคาทรัพย์ของตัวเอง เพื่อนำเอาทรัพย์ไปวางเป็นหลักประกันในโอกาสจำเป็นต่างๆ ในอย่างเหมาะสมอีกด้วย

แหล่งที่มาเว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 1 มกราคม 2563


แชร์บทความ
Tags

คอนโดมิเนียมซิ้อ-ขาย อสังหาฯที่ดินบ้านราคาประเมิน


add line phoenix