ทุ่ม 1.1 พันล้าน เวนคืนสร้างถนน 4 เลน “พิษณุโลก” แก้รถติด


16/11/2020 วรรณา หาญนอก

กรมทางหลวงชนบทเวนคืนที่ดิน ”พิษณุโลก” 247 ไร่ ก่อสร้างถนน 4 เลน วงเงิน 1.1 พันล้าน ตามผังเมืองรวม สาย ฉ2 หนุนเศรษฐกิจแก้ปัญหาจราจรติดขัด รับเมืองขยาย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมจะก่อสร้างถนนผังเมืองรวม สาย ฉ2 ผังเมืองรวม จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจแก้ปัญหาจราจรติดขัด รับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ที่มุ่งเน้นระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเกือบทุกกระทรวง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่สำคัญ

ปัจจุบันในเขตตัวเมืองพิษณุโลกมีการจราจรหนาแน่น จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบการเดินทางและขนส่งในเขตเมือง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดปริมาณการจราจรบนโครงข่ายถนน ที่มีการจราจรสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง และเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพิษณุโลกในอนาคต เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดและเส้นทางเชื่อมชุมชนเมืองในอนาคต

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วง กม.ที่ 30+80 ซึ่งห่างจากถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2032 ประมาณ 660 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วง กม.ที่ 2+180 บรรจบกับถนนธรรมบูชา (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม.

รูปแบบถนนโครงการเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีความกว้างผิวจราจรช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 3.50 เมตร เขตทางประมาณ 30 เมตร

ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ในท้องที่ ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. …. เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กับถนนธรรมบูชา

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค

มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 247 ไร่ จำนวน 329 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน 68 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 1,103.5750 ล้านบาท เป็นค่าสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 8 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 96.5750 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 999 ล้านบาท

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


แชร์บทความ
Tags

กรมทางหลวงพิษณุโลกเวนคืนที่ดิน


add line phoenix