ส่อง ! ลู่ทางลงทุนต่างชาติแลกสิทธิ์โยกย้ายถิ่นฐาน-วีซ่าถาวร


09/07/2020 วรรณา หาญนอก

การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในองค์กรหรือรูปแบบการลงทุนที่รัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดมานั้นเป็นหนึ่งในวิธีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่เพียงแต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการจับจ่ายใช้สอยอื่นๆ ที่จะตามมาเพิ่มเติมรวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจ

การจ้างงานอื่นๆ หลายประเทศยังเปิดโอกาสให้สามารถขอสัญชาติหรือวีซ่าระยะยาวได้เมื่อผ่านเกณฑ์ในช่วงแรกแล้ว นอกจากนี้การตั้งเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ นั้นยังเป็นการคัดกรองเอาคนที่มีคุณภาพมีฐานะการเงินที่ดีโปร่งใสเข้ามาในประเทศตัวเอง

ในส่วนของประเทศไทย ที่ผ่านมาทั้งสามสมาคมอสังหาฯคือ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทยได้ประสานเสียงเปิดประเด็นส่งไปถึงรัฐบาลว่า แม้ปัจจุบันกฎหมายไทยเปิดให้ลูกค้าต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์คอนโดฯ 49% ได้ ยังมีสิ่งอืนๆที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้าประเทศได้อีก นั่นคือ การขยายเวลาวีซ่าเพื่อให้พักอาศัยในเมืองไทยได้ยาวนานขึ้น กลยุทธ์นี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มองว่าจะช่วยฟื้นธุรกิจอสังหาฯและช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างมากอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนที่ทำงานในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบชัดเจนทั้งธุรกิจการบิน สนามบิน โรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

นายสุรเชษฐ กองชีพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด กล่าวให้ความเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถขอสัญชาติหรือวีซ่าระยะยาวได้นั้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่ประเทศไทยสามารถทำได้ทันที เพราะประเทศไทยมีการบริการด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีค่าครองชีพไม่สูงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่มูลค่าของเศรษฐกิจอยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาค ทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางในภูมิภาคและเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ของโลก แม้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยจะมีโปรแกรม Thailand Elite Card แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเท่าที่ควร และเป็นโปรแกรมที่เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนหรือเริ่มธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจะได้ชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในระยะยาวมากกว่า หรือการขอวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยก็ไม่ได้มีข้อกำหนดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อกำหนดแค่เพียงหลักฐานทางการเงินเท่านั้น คือ ต้องมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ซึ่งมีผู้ที่ขอวีซ่าแบบนี้อยู่ไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป

“ถ้าประเทศไทยสามารถออกโปรแกรมที่มีรูปแบบเหมือนในประเทศมาเลเซียก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในระเทศไทยมากขึ้น และอสังหาริมทรัพย์บางส่วนจะได้รับการดูดซับออกไปจากตลาด”

พร้อมกันนี้ นายสุรเชษฐ กล่าวให้ความเห็นว่า ช่วงที่ฮ่องกงมีการชุมนุมประท้วงและรัฐบาลจีนผ่านกฎหมายความมั่นคงเพื่อบังคับใช้ในฮ่องกง รัฐบาลอังกฤษโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ออกข่าวว่าอังกฤษจะให้ชาวฮ้องกงที่ถือหนังสือเดินทางแบบ British National (Overseas) หรือ BN (O) ประมาณ 300,000 คนสามารถขอสัญชาติอังกฤษได้   นอกจากนี้ยังมีความเป็นได้ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้ขยายเวลาพำนักในอังกฤษจากที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ 6 เดือนขยายเพิ่มเป็น 12 เดือน รวมถึงการให้สิทธิชาวฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทางประเภทนี้สามารถสมัครงาน และศึกษาต่อในประเทศอังกฤษได้

การย้ายไปพำนักในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศกำเนิดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่กระทำได้ง่ายๆ กรณีที่ประเทศอังกฤษประกาศออกมาแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และพลเมืองฮ่องกงส่วนหนึ่งถือพาสสปอร์ตประเภทนี้อยู่แล้ว แต่การย้ายไปพำนักประเทศอื่นๆ ในระยะยาวนั้น มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในกองทุนที่รัฐบาบาลประเทศนั้นๆ กำหนดด้วย ซึ่งหลายๆ ประเทศในโลกเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถขอวีซ่าระยะยะยาวเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ โดยอาจจะมีทั้งแบบชั่วคราว และแบบได้สัญชาติของประเทศนั้นๆ เลย ซึ่งประเทศที่มีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองสัญชาติได้โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น

นอกจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื่นๆ เพื่อได้สัญชาติแล้ว ยังมีการลงทุนอีกรูปแบบที่ได้สิทธิการพำนักในระยะยาวจากประเทศต่างๆ ซึ่งสิทธิการพำนักในระยะยาวนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถทำงาน เรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตได้ไม่แตกต่างจากพลเมืองประเทศนั้นๆ อาจจะไม่สมบูรณ์แบบได้สัญชาติหรือถือพาสสปอร์ตของประเทศนั้นๆ แต่ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนหรือคนที่ต้องการไปใช้ชีวิตต่างประเทศแบบนานๆ โดยไม่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื่นๆ เพื่อได้สัญชาติและสิทธิการพำนักในระยะยาว  หมายเหตุ: เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในตารางข้างบน รวมไปถึงมีรูปแบบการลงทุนอื่นๆ อีกหลายประเภทที่ไม่ได้ระบุในตารางข้างบน (ที่มา: ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป)

แหล่งที่มา เว็บไซต์ Prop2Morrow


แชร์บทความ
Tags

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย


add line phoenix