บริการของเรา

ศึกษาตลาด และความเป็นไปได้โครงการ

เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน หรือทรัพย์สินของคุณ กับการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆกับเรา

> การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
> การวิเคราะห์ด้านการเงิน
> การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย
> การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย
> การศึกษาความเป็นไปได้ที่ดินต่างๆในไทย

สนใจในบริการ

การวิจัยและให้คำปรึกษา

สรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษาต่างๆ

> ตลาดที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์โฮม)
> ตลาดธุรกิจค้าปลีก
> ธุรกิจอาคารสำนักงาน
> ที่ดินเพื่อการลงทุน

ติดต่อเรา

ธุรกิจนายหน้า

บริการตัวแทน ทั้งซื้อและขายอสังหารัมทรัพย์ทุกประเภท

> ที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์โฮม)
> ที่ดินเพื่อการลงทุน
> อาคารสำนักงาน
> โรงงานอุตสาหกรรม / โกดังเก็บสินค้า
> โรงแรม

ติดต่อเรา

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดทำคอร์สฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ

> หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
> หลักสูตรการประเมินที่ดิน
> หลักสูตรด้านการตลาด
> หลักสูตรอื่นๆ

ติดต่อเรา

กองทุน Private Equity (PE)

> บริการกองทุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง การขยายกิจการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในกิจการที่ตั้งใหม่ หรือกิจการที่ยังไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเรา
add line phoenix